«بنکدار» چه می کند؟ اخبار
«بنکدار» چه می کند؟
بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی و دامداری یکی از معضلات اصلی دراین حوزه می باشد. به طوری که...
7 ماه قبل